voor ouders…

Integratieve Kindertherapie

Het ontstaan van de Integratieve Kindertherapie gaat terug naar 1996 toen het voor mij voor het eerst duidelijk werd dat er een kindertherapie moest komen waarin  kinderen (tussen 4 en 12 jaar) daadwerkelijk ingezet worden om zichzelf te helpen. Zij hebben immers de meeste kennis over zichzelf en zijn deskundig op hun probleem en hun wensen. Als Integratieve Kindertherapeut help je kinderen datgene te integreren wat nodig is om een gelukkig mens te worden.  Dat kunnen nieuwe vaardigheden zijn, prettige gevoelens die bedekt zijn door een trauma-ervaring of kennis en inzicht over anderen waardoor de sociale interactie fijner wordt.

Meer over de werkwijze en casuïstiek vind je in het boek ‘Angst-Wegwijzer’

Informatie

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie van Charlotte Visch is gedurende de week telefonisch bereikbaar. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vinden de oudergesprekken en de kind-sessies plaats. De oudergesprekken, zowel als de kind-sessies kosten € 250,- per sessie van een uur.

Algemene regels in de praktijk

  • Het intake-oudergesprek duurt een uur en dient ter plekke (contact of via pin-betaling) te worden betaald.
  • Bij annulering: een sessie dient 24 uur tevoren afgezegd te worden (via mail, app of voice-mail).
  • De inhoud van de sessies met het kind is vertrouwelijk en wordt niet met de ouders gedeeld; wel wordt het proces van verandering uitgebreid besproken in de oudervervolgsessies, die om de vijf kind-sessies plaats vinden.

Verslaglegging

  • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudervervolggesprekken.
  • Schriftelijke verslaglegging na een klassenbezoek is mogelijk en omvat tips voor ouders, leerkracht en het kind.
  • Bij een eventuele schoolgesprek zijn ouders altijd aanwezig.

Doorverwijzing, second opinion

  • De ouders verlenen toestemming voor het opvragen van informatie bij eerdere behandelaars.
  • De ouders verlenen toestemming voor het inschakelen van een second opinion.

Sleutel-tot-je kind Masterclass

Deze masterclass is voor iedereen, die met kinderen werkt (therapeut, leerkracht), leeft (ouders, grootouders) en op een andere liefdevolle manier in contact wil zijn met kinderen. Bij de start van de avond verzamelen  we alle vragen en thema’s van de deelnemers. Aan de hand van deze onderwerpen geef ik supervisie, onderzoek, bespreek en kom met tips en praktische adviezen om mee aan de slag te gaan.

Meer over liefdevol opvoeden vind je in het boek  ‘De sleutel tot je kind’.

Informatie

Elk voor- en najaar zijn er drie avonden op de maandagavond van  19.15 – 21.45 uur.
Kosten: € 150,- voor drie avonden.

Mail mij voor de actuele data via onderstaand contactformulier.

Sleuteltraining Hartgrondig Opvoeden

Deze opvoedtraining bestaat uit zes lessen en wordt door het hele land aangeboden door Sleuteltrainers, die door mij persoonlijk zijn opgeleid. In deze zes lessen behandelt de Sleuteltrainer de volgende onderwerpen: ongehoorzaamheid, zeuren, liegen, ruzie maken,  en geweld. De training is bestemd voor opvoeders die op een andere respectvolle en liefdevolle wijze hun kinderen willen opvoeden. Gevorderde ouders, die bereid zijn om aan zelfonderzoek te doen.

Meer over liefdevol opvoeden vind je in het boek ‘De sleutel tot je kind’.

Informatie

De training en het bijbehorende boek (De sleutel tot je kind) kun je als inspiratiebron gebruiken om anders naar je kind te kijken en te luisteren.

Zie website: https://charlottevisch.nl/sleuteltrainingen/

KLUP: Kinderen Leren Uitermate-goed Plezier-maken

KLUP is bedoeld voor kinderen, die veel hebben meegemaakt en nu een vrolijk leven willen hebben. De kinderen die baat hebben bij KLUP zijn sterk, stoer en hebben geen therapeut nodig, maar wel liefdevolle ondersteuning om hun eigen gelukkigheid te bereiken. 

Ook voor KLUP-sessies kun je terecht bij Child Consult Collectief.

Meer over de opleiding tot Integratieve KinderCounselor of Kindertherapeut:
zie de website van De Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Informatie

Integratieve KinderCoaches, Integratieve KinderCounselors, Integratieve Kindermediators of Integratieve Kindertherapeuten kunnen jouw kind in proces zetten op weg naar hun eigen geluk.

Ik breng je graag in contact met één van de hulpverleensters van Child Consult Collectief. 

Partnercommunicatie

Een relatie tussen twee mensen verandert voortdurend. Mensen ontwikkelen zich immers in hun persoonlijke groei. Iedere keer weer zullen beide partners elkaar op de hoogte moeten houden van hun innerlijke veranderingen wil de relatie zich kunnen uitbreiden en verdiepen. Doet één van de partners dat niet dan ontstaat al snel de reactie van de ander ‘we zijn uit elkaar gegroeid’ en worstelt met de vraag ‘passen we wel bij elkaar’.

Informatie

Child Consult is geopend op woensdagen.
De kosten: € 250,- per sessie.

Gezinsmediation en Gezinsgesprekken

Gezins-mediation is geschikt wanneer er te vaak te heftige meningsverschillen (ruzies) plaatsvinden tussen volwassenen en/of kinderen, waar één gezinslid opvalt door grensoverschrijdend gedrag, waar ouders zich ‘slaaf’ voelen van één of meerdere kinderen, waar iedereen het verdient om gezien en gehoord te worden, voor gezinnen die hun conflicten willen oplossen.

Gezinsgesprekken zijn geschikt voor gezinnen waar gevoelens bespreken moeilijk is, gezinnen in rouw, gezinnen die voor een grote verandering staan, gezinnen waar een taboe/geheim onthuld is (moet worden), gezinsleden die elkaar beter willen begrijpen en dieper en met meer liefde met elkaar in contact willen zijn. Kortom: gezinnen die naar praktische tips zoeken om fijner met elkaar om te gaan.

Informatie

Procedure gezinsmediation (minimaal 3 sessies): intake met de ouders, mediation tussen ouders/kinderen, gezinsevaluatie met adviestraject (individueel- of groepstraject).

Procedure gezinsgesprekken (minimaal 2 sessies): intake met de ouders met adviestraject, gezinsgesprek en wat verder nodig is (individueel- en of gezinstraject).

De kosten: € 250,- per sessie (1 uur).