voor onderwijs…

EmoE-trainer

Elke school wil voor haar kinderen, ouders en collega’s een fijn leef- en werkklimaat, waar kinderen en volwassenen zich op gelukkige wijze kunnen ontplooien.
Hoe doe je dat in het dagelijkse schoolleven?
Kies je deurbel voor Gelukkige kinderen op jouw school.

EmoE-trainer

In de driejarige opleiding tot EmoE-trainer leer je de kinderen emotioneel intelligent te worden. Zo creëren de kinderen en jij een gelukkig klassenklimaat met liefdevol respect als basis.
Overigens kun je per studiejaar beslissen hoe leuk het is om door te gaan.

Meer over een warm schoolklimaat vind je in het boek
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

Informatie

De opleiding tot EmoE-trainer in het basisonderwijs wordt gegeven in Amsterdam aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Naast deze 3-jarige opleiding voor leerkrachten (9 lesdagen verspreid over elk studiejaar) is het mogelijk om als school andere activiteiten aan te vragen voor een individuele leerling, groep, team of leerkracht. Ook een ouderavond, lezing of studiedag behoort tot de mogelijkheden. Elke activiteit wordt afgestemd op de behoefte en vraag van de school.

Kosten: € 275,- per uur.
Reiskosten: € 50,- per half uur reistijd.
Lezing: € 750,- voor het eerste uur.
Daarna: € 400,- per uur.
Meer info over de EmoE-training op www.academie-psychotherapie.nl

Integratieve KinderCoach

De opleiding is geschikt voor:
Leerkrachten of intern begeleiders, die uit het onderwijs willen en kinderen met tips, adviezen en handige oplossingen willen helpen in hun eigen coaching-praktijk.

Leerkrachten of intern begeleiders, die in het onderwijs willen blijven en vaardigheden van counseling op allerlei terreinen in de school willen toepassen kunnen beter de EmoE-trainer opleiding kiezen.

Informatie

De opleiding tot (Integratieve) KinderCoach wordt gegeven in Amsterdam aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
Deze 1 jarige Turbo-opleiding leidt naar het diploma Integratieve KinderCoach. Na dit jaar kun je een jaar verder studeren en Integratieve KinderCounselor worden (vrijgesteld van BTW) met vergoeding door zorgverzekeraars.

Meer info over de KinderCoach-opleiding op www.academie-psychotherapie.nl

Integratieve Kindertherapeut

Sommige problematiek is niet op te lossen binnen de school als individuele EmoE-trainer. Dan is het fijn als er een Integratieve Kindertherapeut in de school is om het individuele kind verder te helpen. De school kan dan kiezen om een collega te vragen de vierjarige beroepsopleiding tot Integratieve Kindertherapeut te volgen of een Integratieve Kindertherapeut in opleiding te vragen hun werk naar de school te verleggen.

Na het eerste studiejaar ben je al professioneel Integratieve KinderCoach met eigen praktijk. Daarna kun jij je verder specialiseren tot Integratieve KinderCouselor, Integratieve KinderMediator en uiteindelijk tot Integratieve Kindertherapeut.

Informatie

De opleiding tot Integratieve Kindertherapeut wordt gegeven in Amsterdam aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. De betreffende professional werkt individueel met kinderen en kan ook het volgende  verzorgen: opvoedspreekuur voor ouders, inleiding op een ouderavond, voorlichting aan het schoolteam.

Meer info over de beroepsopleiding tot Integratieve Kindertherapeut op www.academie-psychotherapie.nl